Advanced diamond electrochemical electrodes (ADE2)

Postscript
Dokumentace k prototypu Advanced diamond electrochemical electrodes (ADE2) Oblast uplatnění: Detekční systémy čistoty vody a aktivní čištění vody Druh: G - Technicky realizované výsledky (funkční vzorek)