You are here

Učitelé & Vědci

Učíte fyziku na základní nebo střední škole? Chcete se dozvědět více o aktuálních fyzikálních problémech? Zajímá Vás, jak přiblížit odborná témata studentům? Rádi byste poznali prostředí české i světové vědy?

Přijďte na diskuzní setkání v neformálním duchu s vědci Fyzikálního ústavu, Ústavu fyziky plazmatu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

O co jde a jak to funguje

  • Naše ústavy se otevírají učitelům SŠ a ZŠ se zájmem o aktuální informace z fyziky a příbuzných oborů.
  • Setkání probíhají neformálním způsobem nad šálkem kávy nebo čaje.
  • U vybraných témat zveme učitele na exkurze a workshopy v laboratořích.
  • Témata vytvářejí sami učitelé - Vaše návrhy uvítáme na pratfzu [dot] cz. Z Vašich nápadů postupně uspořádáme jednotlivé akce - příchozí nápady jsou proto nutnou podmínkou jejich uskutečnění.

Kdy a kde?

  • První středu v měsíci - sirény Vás upozorní :)
  • Začínáme v 16 h, délka trvání je asi 2 h, přizpůsobena podle tématu.
  • Konání akce a vybrané téma oznamujeme 14 dní před akcí na této stránce a našem Facebooku
  • Oznámením se zároveň spouští přihlašování přes rezervační systém na rezervace.fzu.cz
  • Místo konání podle zvoleného tématu, většinou ale na našich pracovištích v Praze 8.

Zapojené ústavy pokrývají společně prakticky všechny důležité oblasti fyziky. Hlavními výzkumnými směry jsou pro nás jaderná a částicová fyzika, jaderná fúze, astrofyzika, fyzika kondenzovaných látek, chemie, optika, laserová fyzika a další. Kromě základního výzkumu se řada našich odborníků věnuje i propojení s praxí, ať už v medicíně, průmyslu, elektronice, dopravě, energetice nebo ochraně životního prostředí. Dotazy učitelů proto mohou směřovat téměř na cokoli.

Kontakt

Fyzikální ústav: Radek Kříček, pratfzu [dot] cz
Ústav fyziky plazmatu: Vladimír Kebza, kebzaatipp [dot] cas [dot] cz
Ústav jaderné fyziky: Vladimír Wagner, wagneratujf [dot] cas [dot] cz

Proběhlá setkání

6. 3. 2019, Vladimír Wagner: Jaká je budoucnost jaderné energetiky?
3. 4. 2019, Karel Výborný: Kvantová mechanika včera a dnes
15. 5. 2019, Leoš Dvořák: Speciální teorie relativity: jak ji učit na střední škole (a třeba i trochu dřív)
5. 6. 2019, Matěj Ryston: Obecná teorie relativity
Kužel (kladná křivost)
Šestiúhelníky (záporná křivost)
Proužky (ilustrace zákonitostí)
11. 9. 2019, Irena Kratochvílová: Kryoprotekce – biofyzikální metoda budoucnosti
2. 10. 2019, Jan Obdržálek: Nové základní jednotky SI - už máme kilogram i bez Sèvres