Plasma system developed for deposition of perovskite thin films

Postscript
CZ 23845 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Zápis užitného vzoru ze dne 21.05.2012.