Diagnostics method for time-resolved laser absorption spectroscopy in pulsed plasmas and measuring system for the implementation of this diagnostics method.

Postscript
Metoda a zařízení pro časově rozlišenou diagnostiku nízkoteplotního plazmatu pomocí laserové absorpční spektroskopie.