Zkoumání mikrosvěta s využitím infrastruktury CERN