Subgroup structure of magnetic space groups, correlations to representations, and their use in analysis of macro- to microscopic properties of single multidomain multiferroic crystals

Abstract

Cíl projektu je dvojí: 1) Určit podgrupovou strukturu magnetických prostorových grup a korelovat sestrojené svazy podgrup s representacemi. Na základě této korelace budou identifikovány ty módy a/nebo módové interakce, které mohou indukovat jak feroelektrické, tak magnetické uspořádání v jedné fázi. Vytvářená databáze bude cenným vodítkem při hledání nových magneto-elektrických (ME) materiálů. Pro konstrukci a visualisaci svazů bude vyvinut program v jazyce C s pokročilými funkcemi. 2) Nalézt myslitelné uměle vytvářené multidoménové konfigurace v ME krystalech. Zároveň budou vyšetřovány vlastnosti doménových stěn ve vnějších polích. Budou porovnány efektivní tensorové vlastnosti možných konfigurací s cílem vytypovat ty z nich, jež mohou vykazovat zesílený ME efekt. Na základě výsledků ad 1) a 2) bude vytvořen primární katalog možných případů představující opěrný bod při vyhledávání multiferoických materiálů se silnou vazbou mezi oběmi uspořádáními v téže fázi.