Study of ultrafast conductivity and charge carrier transport in thin semiconductor films using terahertz spectroscopy

Abstract

Studium femtosekundové a pikosekundové odezvy polovodičových vrstev pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie; jedná se o struktury pro ultrarychlou opto-elektroniku (ultrarychlé polovodiče s malým gapem) a technologii solárních článků (organické polovodiče a nanostrukturovaný křemík).