Stochastic modeling of grain microstructures in polycrystalline materials using random marked sets

Abstract

V tomto multidisciplinárním modelu budou modelovány náhodné kótované množiny, konkrétně kótované mozaiky, které slouží jako modely polykrystalických materiálů. Experimentální data budou pořízena tomografickou technikou zvanou 3D EBSD. Asymptotická statistika umožní odhadnout parametry modelů mikrostruktury a vyčíslit vhodné charakteristiky operující s kótami, které se vztahují ke krystalografickým orientacím. Pomocí nových stochastických algoritmů bude simulována virtuální mikrostruktura, která nahradí další experimenty a pomůže popsat skutečnou 3D mikrostrukturu.