Pohyblivost a zachycování (pinning) martensitických stěn dvojčatění v epitaxiálních tenkých vrstvách a masivních materiálech s magnetickou tvarovou pamětí