New nanocomposites created by liquid crystalline molecules and nanoparticles (NoNaKomKK)

Abstract

Cílem projektu je příprava nových nanokonpositních multifunkčních systémů s definovanými optickými, feroelektrickými, případně multiferoickými vlastnostmi. Základem budou kapalně krystalické materiály jako spontánně se uspořádávající látky tvořené organickými molekulami různého tvaru a chemického složení. K přípravě kompozitů budou použity různé typy anorganických nanočástic se specifickými fyzikálními vlastnostmi (zlato, stříbro a bárium-titanát), které budou povrchově modifikovány a smíchány s vybranými kapalně krystalickými látkami. Složení kompozitů pro další studium bude postupně optimalizováno podle jejich dosažených fyzikálních vlastností.