Nanostrukturování povrchu materiálů extrémními ultrafialovými lasery (NanoX)

Abstract

Cílem projektu je experimentálně prozkoumat možnosti přímého nanostrukturování povrchů různých materiálů fokusovaným zářením extrémních ultrafialových. Část prací bude vykonána s lasery na volných elektronech, důraz však klademe na komparativní výhody použití plazmových laserů pro tento účel.