Magnetické a magnetoelastické vlastnosti f-d intermetalických sloučenin v extrémně vysokých magnetických polích