Magnetic anisotropy of nano-interfaces

Abstract

Projekt je orientován na kombinovaný teoretický a experimentální výzkum fundamentálních aspektů magnetické anizotropie na nanoskopické škále v heterostrukturách na bázi d- a f-materiálů. Tyto materiály jsou potenciálně duležité pro ruznorodé aplikace v oboru magnetoelektroniky a nanotechnologie. Moderní teoretické metody výpočtů elektronové struktury, zahrnující spin-orbitální interakci a elektron-elektronové korelace budou využity pro výpočty magnetické anizotropie reálných systémů.