Eduard Čech Institute for Algebra, Geometry and Mathematical Physics

Abstract

Projekt se opírá o nedávný prudký rozmach matematických nástrojů a přístupů vycházejících z interakce algebry, geometrie a matematické fyziky. Praha a Brno se již v této oblasti staly centrem, kam přichází vynikající vědci z předních světových univerzit, aby mohli dlouhodobě pracovat s českými lídry. Pečlivě vybraná témata výzkumu v projektu propojují oblasti kategoriální a kohomologické algebry, speciálních geometrií a relevantní geometrické analýzy s teorií strun a integrabilními systémy ve fyzice. Výzkum bude organizován v týmech soustředěných kolem J. Rosického, J. Slováka, R. von Ungeho v Brně, V. Součka, J. Trlifaje, B. Jurča, M. Schnabla v Praze a M. Engliše, M. Marvana v Opavě. Pod dohledem mezinárodní Rady Ústavu Eduarda Čecha budou každoročně otevírána celosvětově otevřená výběrová řízení na 9 podstdoktorandských pozic, společně s programově zaměřenými workgroups a výzkumnými pobyty předních zahraničních expertů. Tento rozmach aktivit bude mít násobný efekt na výkon českého výzkumu v dotčených rozsáhlých a velmi ambiciózních oblastech výzkumu.