Crystallisation of titanium based intermetallics

Abstract

Slitiny titanu jsou perspektivní materiály pro široké spektrum aplikací při zvýšených teplotách. Ke studiu vlastností takových nových materiálů jsou třeba dobře charakterizované vzorky, jako jsou mono-, bi- and trikrystaly nebo vzorky s usměrněnou strukturou v případě dvoufázových slitin.

Hlavním cílem tohoto projektu je nalezení podmínek růstu definovaných krystalových struktur perspektivních jednofázových materiálů (NiTi reprezentující materiály s tvarovou pamětí, a TiAl, reprezentující moderní konstrukční materiály) a přípravy usměrněných struktur vlákny zpevněných eutektických kompozitů na bázi Ti-Al-Si (aluminid titanu jako matrice,vlákna silicidu titanu jako výztuž).

Získanné materiály budou sloužit pro studium základních fyzikálních, chemických a mechanických vlastností moderních materiálů na bázi titanu.