Can laser plasmas produce chiral molecules? (LPP-chiral)

Abstract

Hlavním cílem projektu je zjistit, zda laserové plazma může sloužit jako laboratorní model chemických účinků procesů s vysokou hustotou energie (tj. blesk nebo vysokorychlostní dopad vesmírného tělesa) vedoucích v různých historických i současných planetárních atmosférách ke vzniku chirálních molekul. Budeme variovat a zkoumat podmínky generace laserového plazmatu vzhledem k možnosti vychýlení obsahu L a D forem směrem obvyklým v současné živé hmotě, kde převažují L formy aminokyselin a D formy cukrů. Tyto experimenty umožní testovat hypotézu preferenčního vzniku určitého enantiomeru současným působením silných nestacionárních elektrických a magnetických polí v chemicky reaktivním plazmatu indukovaným různými typy laserů. Pozornost bude věnována i konkurenčním mechanismům, především fotochemickým a radiačně chemickým. Projekt je založen na kombinaci unikátních zdrojů záření a plazmatu dostupných na FZÚ a pokročilých analytických a diagnostických technik zvládnutých na ÚFCH a PřF.