Advanced material solutions for thin film scintillators and light transformers

Abstract

Cílem projektu je příprava a studium multikomponentních granátů (Gd(La)-Lu(Y))3(Al-Ga)5O12 a ortosilikátů (Lu-Y-Gd(La))2SiO5 ve formě tenkých monokrystalických vrstev s využitím kapalné epitaxní technologie s fluxy na bázi PbO a BaO. Prášky připravené metodou sintrování v pevné fázi budou sloužit pro úvodní materiálovou selekci. Bude prověřována struktura a morfologie vrstev. Studium luminiscenčních a scintilačních vlastností se zaměří na polohování excitovaných stavů emisních center v zakázaném pásu matrice a jejich teplotně indukovanou ionizaci. Dále budeme studovat podstatu a roli defektních stavů v procesech přenosu a záchytu energie. Pomocí cílených materiálových komposic budeme ladit velikost zakázaného pásu matrice podobně jako jsme tuto strategii zavedli v Ga-admixovaných granátech s cílem potlačit mělké elektronové pasti. Systematicky budeme sledovat korelace mezi výskytem specifických defektů, jejich koncentrací a použitou technologií. Aplikační potenciál vyvinutých materiálů bude testován v oblasti tenkovrstvých scintilátorů a fosforů pro zdroje bílého světla.