Group of plasmachemical and chemical technologies

Text

Skupina se zabývá výzkumem depozice tenkých vrstev a nanostruktur pomocí kombinací chemických metod (sol-gel, elektrodepozice, anodizace atd.) a plazmatických metod. Cílem jsou struktury na bázi oxidů kovů (Co3O4 atd.) pro katalytické aplikace. Vedoucím skupiny plazmochemických a chemických technologií je Ing. Petra Kšírová, Ph.D.