Development and prospects of garnet ceramic scintillators: A review.

Text

Keramické scintilátory na bázi granátů jsou třídou anorganických scintilačních materiálů s vynikající celkovou scintilační účinností. Flexibilita substituce kationtů v různých polohách krystalové mřížky vede k laditelným a všestranným vlastnostem a široké škále aplikací. Tento článek začíná přehledem historie vývoje anorganických scintilačních materiálů, následuje popis hlavních metod přípravy a charakterizace scintilační keramiky na bázi granátů. Je zhodnocen velký pokrok dosažený v posledních letech spočívající v aplikaci strategií modifikace pásové struktury a inženýrství defektů na vlastnosti scintilační keramiky na bázi granátů. Nakonec jsou diskutovány příslušné problémy při přípravě vícesložkových granátových monokrystalů a keramiky a je navrženo efektivní řešení. Jsou shrnuty scintilační keramiky na bázi granátů s nejvyšším aplikačním potenciálem a navrženy budoucí směry vývoje.

Fig. 3
Description
Development and prospects of garnet ceramic scintillators: A review. | photo: Jary