Skupina magnetických rezonančních spektroskopií

Ing. Valentyn Laguta, DrSc.

Employee function
Head of Working Group
Telephone
+420 220 318 497
E-mail
laguta [at] fzu.cz
Locality
Cukrovarnická
Room
D 23
Text

Výzkumný program skupiny je zaměřen na studium: (i) vlastních,příměsových, radiačních a světlem indukovaných paramagneticky aktivních defektů v pevných látkách; (ii) fyzikálních vlastností tenkých vrstev a nanomateriálů; (iii) lokální struktury a dynamiky relaxačních a neuspořádaných feroelektrik; (iv) fyzikálních vlastností nových magnetoelektrických materiálů, multiferoik a materiálů pro spinotroniku. Ve spolupráci s techonologickými laboratořemi se laboratoř EPR též zabývá EPR a NMR charakterizací nových materiálů, zvláště pak určováním koncentrací příměsí a defektů a jejich struktury.

Cílem výzkumu je určit základní fyzikální zákony, které vysvětlují chování těchto systémů a najít klíč k porozumění jejich makro- a mikroskopickým vlastnostem a pomoci nalézt nové materiály pro různé aplikace. Využívá k tomu pokročilé metodiky Elektronové spinové rezonance, Nukleární magnetické rezonance a dvojité elektronové jaderné rezonance.

Výzkumné téma: