1. T. Vaněk, A. Hospodková, K. Blažek, E. Hulicius
  A hybrid detector based on MOVPE-grown InGaN/GaN multiple quantum wells with BGO scintillator layers
  Československý časopis pro fyziku 74 (2024) 13-17.
 2. ECS Journal of Solid State Science and Technology 12 (2023) 066004-.
 3. D. Miliaieva, A. Sokeng-Djoumessi, J. Čermák, K. Kolářová, M. Schaal, F. Otto, E. Shagieva, O. Romanyuk, J. Pangrác, J. Kulíček, V. Nádaždy, Š. Stehlík, A. Kromka, H. Hoppe, B. Rezek
  Nanoscale Advances 5 (2023) 4402-4414.
 4. Journal of Crystal Growth 604 (2023) 127043(1)-127043(5).
 5. Journal of Crystal Growth 605 (2023) 127061-1-127061-7.
 6. M. Buryj, V. Babin, N. Neykova, Yu-Min Wang, Z. Remeš, K. Pekárková, F. Dominec, M. Davydova, J. Drahokoupil, S. Chertopalov, L. Landová, Ognen Pop-Georgievski
  Materials 16 (9) (2023) 3294(1)-3294(20).
 7. ACS Applied Materials and Interfaces 15 (2023) 19646-19652.
 8. Materials 15 (2022) 2261(1)-2261(18).
 9. J. Stránská Matějová, A. Hospodková, T. Košutová, T. Hubáček, M. Hývl, V. Holý
  Journal of Physics D: Applied Physics 55 (2022) 255101(1)-255101(15).
 10. Journal of Alloys and Compounds 914 (2022) 165255-.
 11. Radiation Measurements 157 (2022) 106842-.
 12. A. Hospodková, J. Čížek, F. Hájek, T. Hubáček, J. Pangrác, F. Dominec, K. Kuldová, J. Batysta, M.O. Liedke, E. Hirschmann, M. Butterling, A. Wagner
  Materials 15 (2022) 6916(1)-6916(13).
 13. Optical Materials: X 16 (2022) 100211(1)-100211(6).
 14. Journal of Physics: Conference Series 2413 (2022) 1-9.
 15. Y. Tratsiak, E. Trusova, M. Buryj, V. Babin, F. Dominec, F. Hájek, G. Malashkevich
  physica status solidi (a) 219 (2022) 2200043(1)-2200043(6).
 16. Semiconductor Science and Technology 36 (2021) 075016(1)-075016(9).
 17. M. Hocker, K. Thonke, Y. Li, J. Biskupek, U. Kaiser, J.-P. Scholz, T. Hubáček, O. Rettig, F. Scholz
  Nano Express 2 (2021) 014002(1)-014002(13).
 18. Journal of Luminescence 236 (2021) 118127(1)-118127(5).
 19. T. Vaněk, F. Hájek, F. Dominec, T. Hubáček, K. Kuldová, J. Pangrác, T. Košutová, P. Kejzlar, P. Bábor, A. Lachowski, A. Hospodková
  Journal of Crystal Growth 565 (2021) 126151(1)-126151(6).
 20. Carbon 171 (2021) 230-239.
 21. T. Hubáček, A. Hospodková, K. Kuldová, M. Slavická Zíková, J. Pangrác, J. Čížek, M.O. Liedke, M. Butterilng, A. Wagner, P. Hubík, E. Hulicius
  Journal of Crystal Growth 531 (2020) 125383(1)-125383(7).
 22. A. Hospodková, F. Hájek, J. Pangrác, M. Slavická Zíková, T. Hubáček, K. Kuldová, J. Oswald, T. Vaněk, A. Vetuško, J. Čížek, M.O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner
  Journal of Crystal Growth 536 (2020) 125579(1)-125579(6).
 23. IEEE Transactions on Nuclear Science 67 (2020) 974-977.
 24. Journal of Crystal Growth 506 (2019) 8-13.
 25. Journal of Crystal Growth 507 (2019) 246-250.
 26. Journal of Crystal Growth 507 (2019) 310-315.
 27. T. Hubáček, A. Hospodková, K. Kuldová, J. Oswald, J. Pangrác, V. Jarý, F. Dominec, M. Slavická Zíková, F. Hájek, E. Hulicius, A. Vetuško, G. Ledoux, Ch. Dujardin, M. Nikl
  CrystEngComm 21 (2019) 356-362.
 28. G. Toci, L. A. Gizzi, P. Koester, F. Baffigi, L. Fulgentini, L. Labate, A. Hospodková, V. Jarý, M. Nikl, M. Vannini
  Journal of Luminescence 208 (2019) 119-124.
 29. Chapter 6: Quantum dots (pp.175-216), in: Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE): Growth, Materials Properties, Ed.: Stuart Irvine, Peter Capper, Wiley Series in Materials for Electronic & Optoelectronic Applications, ISBN: 978-1-119-31301-4, October 2019, 584 Pages.
 30. Improvement of GaN crystalline quality by SiNx layer grown by MOVPE
  Lithuanian Journal of Physics 59 (2019) 179-186.
 31. physica status solidi (b) 255 (2018) 1700464(1)-1700464(5).
 32. H. Beran, V. Cílek, A. Fejfar, E. Hulicius, L. Lízal, V. Mařík, V. Pačes, M. Punčochář, R. Šrám, J. Vondráš, V. Wagner
  Where Czech energetics will be directed?
  ISBN 978-80-7261-560-5 Albatros Media a.s., 2018
 33. O. Rettig, J.-P. Scholz, N. Steiger, S. Bauer, T. Hubáček, M. Slavická Zíková, Y. Li, H. Qi, J. Biskupek, U. Kaiser, K. Thonke, F. Scholz
  physica status solidi (b) 255 (2018) 1700510(1)-1700510(9).
 34. Journal of Crystal Growth 464 (2017) 64-68.
 35. A. Hospodková, E. Hulicius, J. Pangrác, F. Dominec, M.P. Mikhailova, A.I. Veinger, I.V. Kochman
  Journal of Crystal Growth 464 (2017) 206-210.
 36. Journal of Crystal Growth 464 (2017) 59-63.
 37. Journal of Crystal Growth 464 (2017) 221-225.
 38. A. Hospodková, J. Pangrác, K. Kuldová, M. Nikl, O. Pacherová, J. Oswald, T. Hubáček, M. Slavická Zíková, P. Brůža, D. Pánek, K. Blažek, G. Ledoux, Ch. Dujardin, M. Heuken, E. Hulicius
  Proceedings of SPIE 10036 (2017) UNSP1003617(1)-UNSP1003617(4).
 39. Journal of Applied Physics 121 (2017) 214505(1)-214505(8).
 40. M.P. Mikhailova, V.A. Berezovets, R.V. Parfeniev, L.V. Danilov, M.O. Safonchik, A. Hospodková, J. Pangrác, E. Hulicius
  Semiconductors 51 (2017) 1343-1349.
 41. Š. Stehlík, M. Varga, P. Hrmová, L. Ondič, M. Ledinský, J. Pangrác, O. Vaňek, J. Lipov, A. Kromka. B Rezek
  ACS Applied Materials and Interfaces 9 (2017) 38842-38853.
 42. Materials Research Express 4 (2017) 025502(1)-025502(8).
 43. Physica B: Condensed Matter 480 (2016) 14-22.
 44. Acta Physica Polonica A 129 (2016) A-75-A-78.
 45. M.P. Mikhaliova, A.I. Veinger, I.V. Kochman, P.V. Semenikhin, K.V. Kalinina, R.V. Parfeniev, V.A. Berezovets, A. Hospodková, J. Pangrác, E. Hulicius
  Proceedings of SPIE 9755 (2016) 97552R(1)-97552R(1).
 46. P. Klenovský, D. Hemzal, P. Steindl, M. Slavická Zíková, V. Křápek, J. Humlíček
  Physical Review B 92 (2016) 241302(1)-241302(5).
 47. M. Šindler, C. Kadlec, F. Dominec, P. Kužel, C. Elissalde, A. Kassas, J. Lesseur, D. Bernard, P. Mounaix, H. Němec
  Optics Express 24 (2016) 18340-18345.
 48. M.P. Mikhailova, A.I. Veinger, I.V. Kochman, P.V. Semenikhin, K.V. Kalinina, R.V. Parfeniev, V.A. Berezovets, M.O. Safonchik, A. Hospodková, J. Pangrác, M. Slavická Zíková, E. Hulicius
  Journal of Nanophotonics 10 (2016) 046013(1)-046013(8).
 49. I.V. Kochman, A.I. Veinger, M.P. Mikhailova, P.V. Semenikhin, K.V. Kalinina, R.V. Parfeniev, V.A. Berezovetz, A. Hospodková, J. Pangrác, E. Hulicius
  Journal of Physics: Conference Series 769 (2016) 012075(1)-012075(6).
 50. K. Kočí, L. Matějová, N. Ambrožová, M. Šihor, I. Troppová, L. Čapek, A. Kotarba, P. Kustrowski, A. Hospodková, L. Obalová
  Journal of Sol-Gel Science and Technology 78 (2016) 550-558.