Grants

Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
1D molecular polymers on surfaces running GACR » EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2024
Light-induced on-surface synthesis of molecular chains on metallic and insulating surfaces running GACR » International Lead Agency prof. Dr. Karl-Heinz Ernst 2020 2022
Luminiscence and vibrations of molecular circuits running GACR » Standard Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2020 2022
Vývoj vodivosti skrze jednu molekulu z prvních principů running GACR » Standard Dr. Héctor Vázquez 2019 2021
Real space imaging of the electrostatic potential of a single molecule by means of Atomic Force Microscopy GACR » Junior Mgr. Martin Švec, Ph.D. 2017 2019
Molekulární nanostruktury na bázi ferrocenu MEYS » Mobility doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2016 2017
Síly a vodivost v molekulárních kontaktech GACR » Standard Dr. Héctor Vázquez 2015 2017
Kontrola jednoelektronových nábojových stavů v molekulách na površích GACR » Standard doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2014 2016
Studium interních vlastností jednotlivých molekul pomocí Kelvinovy sondy a mikroskopu atomárních sil GACR » International Bilateral doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2014 2016
Studium atomárních sil a tunelovacího proudu v systémech s atomárním měřítkem GA CAS » International Collaboration doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2012 2015
Ab-initio výpočty pro interpretaci mikroskopie s rastrující sondou GACR » Postdoctoral Mgr. Martin Ondráček, Ph.D. 2011 2013
Studium bimetalických nanostruktur na povrchu Si v atomárním měřítku GACR » Standard doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2010 2012