Elektronické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokých elektrických polí