Příprava slitin NiTi s tvarovou pamětí reaktivní sintrací (Preparation of NiTi shape memory alloys by reactive sintering)

Abstract

Slitiny NiTi s tvarovou pamětí jsou využívány jak v technických tak i lékařských aplikacích. Jejich unikátní vlastnosti mohou být negativně ovlivněny přítomností vměstků nebo nečistot pocházejících z běžné metalurgické výroby. Elementární prášková metalurgie využívající metody SHS přináší technologii umožňující získání vysoce čistých slitin nebo materiálů s definovanou pórovitostí pro speciální lékařské aplikace. V tomto projektu bude optimalizován postup výroby slitiny NiTi a bude popsán vliv legujících prvků (Zr, Fe, V, Nb) na průběh SHS a na mechanické a korozní vlastnosti produktu. Kromě příspěvku k vědeckému poznání v oblasti zpracování slitin s tvarovou pamětí projekt rovněž výraznou měrou přispěje k vytvoření platformy pro přípravu slitin s tvarovou pamětí metodou SHS a jejich komplexní charakterizaci, která je na evropské úrovni unikátní.