Studium magnetizačního procesu ve feromagnetických materiálech pod vlivem mechanického napětí

Abstract

V tomto projektu je plánováno detailní studium vlivu mechanického napětí na hysterezní smyčky a doménovu strukturu orientovaných a neorientovaných křemíkových ocelí. Hlavní cíl je studování závislostí bodu koincidence na stavu materiálu. Je plánováno začít s malými změnami ideálních orientovaných ocelí ( povrchová úprava, různá velikost zrna, míra orientování apod.) a skončit s neorientovanými vzorky.