Materiály vykazující jev magnetické tvarové paměti