Group of magnetic shape memory materials "MSM"

Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Twinned Structures in Magnetic Shape Memory Alloys (TWISTR) running GACR » Standard Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2021 2023
Martensitická transformace tenkých vrstev GACR » Standard Oleg Heczko, Dr. 2019 2022
Novel Functionality of Magnetic Shape Memory Alloys by Magnetic Hysteresis Control (FUNMAH) EU-Horizon2020 » MSCA-IF Oleg Heczko, Dr. 2017 2019
Understanding the modulation in Heusler Alloys (UMA) GACR » Standard Oleg Heczko, Dr. 2017 2019
Advancing the functionality of magnetic shape memory alloys by doping and microstructure control (AFUMA) GACR » Standard Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) 2016 2020
Extreme mobility of twin boundary – essential condition for magnetic shape memory effect (ExM) GACR » Standard Oleg Heczko, Dr. 2015 2017
Materiály vykazující jev magnetické tvarové paměti GA CAS » International Collaboration Oleg Heczko, Dr. 2012 2013
Heuslerovy slitiny vykazující jev magnetické tvarové paměti a příbuzné jevy (HAME) GACR » Standard Oleg Heczko, Dr. 2011 2015
Engineering in superconductivity (ESO) MEYS » Programmes of International Cooperation - KONTAKT I + II RNDr. Miloš Jirsa, DSc. 2010 2012
Magnetismus f-d intermetalických sloučenin GACR » Standard 2009 2011
Pohyblivost a zachycování (pinning) martensitických stěn dvojčatění v epitaxiálních tenkých vrstvách a masivních materiálech s magnetickou tvarovou pamětí GA CAS » International Collaboration Oleg Heczko, Dr. 2009 2012