You are here

Public tenders

Czochralski crystal puller

Deadline for application submission: Monday, 4. February 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 05.01.2019

Type: Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje

Registration number: Z2018-045057

Deadline for application submission: Monday, 11. February 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 31.12.2018

Type: nadlimitní veřejná zakázka na služby

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail:  kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Směrnice S/20 Oběh dokladů je volně přístupná v sekci O FZÚ / Informace o FZÚ - Vybrané vnitřní předpisy, odkaz: https://www.fzu.cz/sites/default/files/S20_Ob%C4%9Bh%20doklad%C5%AF_1.0.pdf

Práškový rentgenový difraktometr s nízkoteplotní komůrkou

Deadline for application submission: Tuesday, 22. January 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 17.12.2018

Type: veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby

Registration number: Z2018-041795

Deadline for application submission: Thursday, 31. January 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 03.12.2018

Type: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Příloha E - Dokumentace pro výběr dodavatele je ke stažení na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93...