You are here

Public tenders

Výpočetní klastr pro paralelní výpočty LUNA2019

Deadline for application submission: Wednesday, 9. October 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 19.09.2019

Type: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Výzva k podání nabídek včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93.... Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Probe station for electrical transport measurement at variable temperatures

Deadline for application submission: Friday, 27. September 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 17.09.2019

Type: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Výzva k podání nabídek včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu: https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f.... Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Interiérové úpravy prostor návštěvnického centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2

Deadline for application submission: Tuesday, 24. September 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 06.09.2019

Type: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93.... Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Microwave plasma CVD deposition system AND PVD & PE CVD deposition system

Deadline for application submission: Monday, 30. September 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 26.07.2019

Type: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz