You are here

Public tenders

Demonstrační mlžná komora

Lhůta pro podání nabídky: Thursday, 26. July 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 10.07.2018

Typ: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Konfokální mikroskop

Evidenční číslo: Z2018-020586

Lhůta pro podání nabídky: Friday, 27. July 2018 - 11:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 25.06.2018

Typ: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz