You are here

Public tenders

Filtrační a klimatické jednotky pro laboratoř FZÚ

Deadline for application submission: Monday, 3. February 2020 - 11:00

Published on the FZU website: 22.01.2020

Type: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz