You are here

Public tenders

DSP lock-in zesilovač doplněný kryostatem - opakované zadání

Deadline for application submission: Tuesday, 28. May 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 14.05.2019

Type: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Oznámení předběžných tržních konzultací k VZ "Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje"

Published on the FZU website: 03.05.2019

Type: Předběžné tržní konzultace

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266 052 591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Zadavatel tímto oznamuje konání předběžných tržních konzultací, které v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, proběhnou dne 3. 6. 2019 od 13:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, Praha 8 (hlavní vchod budovy je v ulici Pod Vodárenskou věží 1). Zadavatel zve k účasti na předběžných tržních konzultacích všechny potenciální dodavatele. Zadavatel musel změnit původně oznámený termín z organizačních důvodů.