You are here

Public tenders

Systém pro spektrální rozlišení časově integrovaného fotoluminiscenčního signálu se zvýšenou citlivostí v UV oblasti

Deadline for application submission: Wednesday, 28. November 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 15.11.2018

Type: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Nákup switchů do síťové infrastruktury FZÚ

Deadline for application submission: Wednesday, 21. November 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 13.11.2018

Type: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Sada pecí pro žíhání vzorků za extrémních podmínek, především za vysokého tlaku, vysoké teploty a ve vakuu

Deadline for application submission: Wednesday, 28. November 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 09.11.2018

Type: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Optický skenovací mikroskop v blízkém poli pro časově rozlišenou spektroskopii v THz spektrální oblasti (Scattering near-field optical microscope for time-resolved spectroscopy in THz spectral range)

Registration number: Z2018-038151

Deadline for application submission: Monday, 3. December 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 02.11.2018

Type: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Horizontální vysokoteplotní trubková pec

Deadline for application submission: Tuesday, 20. November 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 02.11.2018

Type: veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Electrolytic hydrogen generator

Deadline for application submission: Thursday, 22. November 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 02.11.2018

Type: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Měření tepelné vodivosti prostřednictvím tepelné difusivity metodou Laser Flash (LFA)

Deadline for application submission: Thursday, 29. November 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 24.10.2018

Type: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Transmisní elektronový mikroskop pro EDT

Registration number: Z2018-033178

Deadline for application submission: Monday, 26. November 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 01.10.2018

Type: Veřejná zakázka na dodávky - otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz