You are here

Public tenders

Bourací práce objektů stavebního dvora FZÚ – Etapa 1

Deadline for application submission: Thursday, 27. September 2018 - 11:00

Published on the FZU website: 04.09.2018

Type: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz