You are here

Public tenders

Stolní preparativní Ultracentrifuga

Lhůta pro podání nabídky: Friday, 22. December 2017 - 10:00

Zveřejněno na webu FZÚ: 14.12.2017

Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Kontaktní osoby

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Kafka

Tel.: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Zástupce: Vladimír Levandovský

Tel.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz