You are here

Public tenders

Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje

Registration number: Z2019-015014

Deadline for application submission: Tuesday, 13. August 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 15.07.2019

Type: nadlimitní veřejná zakázka na služby

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93... Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – správce stavby – opakované zadání

Registration number: Z2019-022820

Deadline for application submission: Thursday, 8. August 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 08.07.2019

Type: nadlimitní veřejná zakázka na služby

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93... Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Víceúčelový texturní difraktometr - opakované zadání

Registration number: Z2019-020279

Deadline for application submission: Monday, 29. July 2019 - 11:00

Published on the FZU website: 20.06.2019

Type: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz