You are here

Public tenders

Spektroskopický elipsometr

Deadline for application submission: Thursday, 2. April 2020 - 11:00

Published on the FZU website: 17.03.2020

Type: Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Microwave plasma system

Deadline for application submission: Wednesday, 1. April 2020 - 11:00

Published on the FZU website: 02.03.2020

Type: podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Contact persons

Contact person: Vladimír Levandovský

Phone: +420 266052591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz

Deputy: Mgr. Václav Kafka

Phone.: +420 266052751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Note

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace včetně všech příloh jsou umístěny na profilu zadavatele na níže uvedeném odkazu:
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93...
Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

PVD deposition system / PVD depoziční zařízení

Registration number: Z2020-006421

Deadline for application submission: Tuesday, 7. April 2020 - 11:00

Published on the FZU website: 20.02.2020

Type: Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Contact persons

Contact person: Mgr. Václav Kafka

Phone: +420 266 05 2751

E-mail: kafkav [at] fzu [dot] cz

Deputy: Vladimír Levandovský

Phone.: +420 266 05 2591

E-mail: levandovsky [at] fzu [dot] cz