You are here

Employees search

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z All
Extension E-mail Location Room Department Web
Jiawei Yan 3891 yan [at] fzu [dot] cz S 446A 12
Wenchao Yan 1516 yanw [at] fzu [dot] cz BE 92
Petr Yudin 2165 yudin [at] fzu [dot] cz S O 307 21
Fangxin Yue 12 yue [at] fzu [dot] cz BH 2.18 53
Alexey Yushkov 2663 yushkov [at] fzu [dot] cz S 225 16

* Hovering the mouse over the phone extension, entire phone number will be displayed. Hovering the mouse over the site location, entire location name will be displayed.

Location:
C - Cukrovarnická
S - Slovanka
SLO - Společná laboratoř optiky Olomouc
MFF - MFF UK Troja
UTIA - Ústav teorie informace a automatizace
UFCH - Ústav fyzikální chemie
UFP - Ústav fyziky plazmatu
UI - Ústav informatiky
BH - Dolní Břežany (HiLASE)
BE - Dolní Břežany (ELI)
- - other

Phone prefix:
S, UTIA, UFCH, UFP, UI, BE - (+420) 266 05 xxxx
C - (+420) 220 318 xxx
SLO - (+420) 585 63 xxxx
MFF - (+420) 951 55 xxxx
BH - (+420) 314 00 77 xx