You are here

Employees search

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z All
Extension E-mail Location Room Department Web
Iva Babčanová 2207 babcanova [at] fzu [dot] cz S 189 42
Vladimir Babin 440, 416 babinv [at] fzu [dot] cz C D 305, A 121 27
Marcela Baďurová 1581 badurova [at] fzu [dot] cz SLO 325 38
Armelle Bajat bajat [at] fzu [dot] cz S 228 16
Alena Bakalová 2669 bakalova [at] fzu [dot] cz S 231 16
Pavel Bakule 1340 bakule [at] fzu [dot] cz BE O.01.47 91
Jarmila Balogová 2899, 2371 remiasova [at] fzu [dot] cz S O 236, O 129 28
Václav Bára 2276 barav [at] fzu [dot] cz S 443c 23
Zdeňka Baranyková 2883 baranykova [at] fzu [dot] cz S 179 41
Jarmila Barešová 2185 baresova [at] fzu [dot] cz S 111
Michaela Bařinková 1397 barinkova [at] fzu [dot] cz BE O.00.45 94
Jan Bárta bartajan [at] fzu [dot] cz S 22
Jan Bárta bartaj [at] fzu [dot] cz C D 305 27
Eva Barteková 1311 bartekova [at] fzu [dot] cz BE O.01.19 96
Jan Bartoníček 1548 bartonicek [at] fzu [dot] cz BE 91
Igor Bartoš 599 bartos [at] fzu [dot] cz C A 64/6 19 >>
Radek Baše 1531 base [at] fzu [dot] cz BE 91
Deepak Kumar Batheja 1248 kumarb [at] fzu [dot] cz BE O.02.19 92
Petr Bátrna 553 batrna [at] fzu [dot] cz C A 140 14
František Batysta 1405 batysta [at] fzu [dot] cz BE 91
Karel Bauer 1297 bauer [at] fzu [dot] cz BE 98
Pavla Bauerová 433, 460, 507 bauerova [at] fzu [dot] cz C C 210/6, F 33, C 205/6 26
Petr Bednyakov 2659 bednyakov [at] fzu [dot] cz S 134 12
Alena Beitlerová 440, 453, 416 beitler [at] fzu [dot] cz C D 305, D 18, A 121 27
Vendula Benešová 3367 benesova [at] fzu [dot] cz S 182
Jiří Beránek 35 beranekj [at] fzu [dot] cz BH 2.19 53
Lucie Beránková 3425 berankova [at] fzu [dot] cz S 307
Klára Beranová 438 klara [dot] beranova [at] fzu [dot] cz C F 103, F 93 27
Pavla Bérešová beresova [at] fzu [dot] cz S 121 12
Milan Berta 1368 berta [at] fzu [dot] cz BE O.02.04 96
Jaroslav Bezděk 2103 bezdek [at] fzu [dot] cz S 110
Radka Bičišťová 58 bicistova [at] fzu [dot] cz BH 53
Radim Bivas 510 C G 501 vrátnice 44
Marek Bizdra 1290 bizdra [at] fzu [dot] cz BE O.02.40 92
Tomáš Bláha 517 blaha [at] fzu [dot] cz C C 96/3 20
Jiří Blažek 2692 blazekj [at] fzu [dot] cz S 227 16
Antonín Bleha 2689 bleha [at] fzu [dot] cz S 72A 12
Blanka Bloudková 2722 bloudkova [at] fzu [dot] cz S 16 A 34
Robert Boge 1416 boge [at] fzu [dot] cz BE 91
Jiřina Bognárová S úklid 34
Jiří Boháč 2740 MFF C 011, C 014 11
Petr Boháč 2959 bohac [at] fzu [dot] cz S O 216 25
Pavel Boháček 2168, 2688 bohacekp [at] fzu [dot] cz S 330, 017 32
Marcela Boháčková 2137 bohacek [at] fzu [dot] cz S 25 17
Marcela Boháčková 2613 bohacekm [at] fzu [dot] cz S 196 18
Petra Boháčková 3613 bohackovap [at] fzu [dot] cz S 155 11
Martina Boháčová 2660 bohacova [at] fzu [dot] cz S 222 16
Dmytro Bohdanov 3590 bohdanov [at] fzu [dot] cz UTIA 445a 12
Alexandr Bohdanský 2750, 2776 S střed. údržby 34
Hannes Bohlin 1440 bohlin [at] fzu [dot] cz BE 92

Pages

* Hovering the mouse over the phone extension, entire phone number will be displayed. Hovering the mouse over the site location, entire location name will be displayed.

Location:
C - Cukrovarnická
S - Slovanka
SLO - Společná laboratoř optiky Olomouc
MFF - MFF UK Troja
UTIA - Ústav teorie informace a automatizace
UFCH - Ústav fyzikální chemie
UFP - Ústav fyziky plazmatu
UI - Ústav informatiky
BH - Dolní Břežany (HiLASE)
BE - Dolní Břežany (ELI)
- - other

Phone prefix:
S, UTIA, UFCH, UFP, UI, BE - (+420) 266 05 xxxx
C - (+420) 220 318 xxx
SLO - (+420) 585 63 xxxx
MFF - (+420) 951 55 xxxx
BH - (+420) 314 00 77 xx