People

1300+ researchers, students, and indispensable technical and administration experts. You can find contact details for all our employees here.SEGEND:5466f725-6942-46c0-a5ae-b755fc5f54fe:8

Your selection corresponds to 5 employees
Name Position Department Telephone Room E-mail
Ing. Jiří Beránek PhD student Laser-matter interaction, Scientific Laser Applications
  • +420 314 00 77 35
2.19 beranekj [at] fzu.cz
Ing. Radka Bičišťová Industrial Laser Applications, Skupina laserového mikroobrábění (LMM)
  • +420 314 00 77 58
bicistova [at] fzu.cz
Ing. Marek Böhm Industrial Laser Applications, Skupina laserového vyklepávání (LSP)
  • +420 314 00 77 58
1.35a bohmm [at] fzu.cz
Ing. Jan Brychta Advanced Laser Development, Skupina vysokoenergetických deskových laserů
  • +420 314 00 77 26
1.11 brychta [at] fzu.cz
prof. Alexander V. Bulgakov, Dr.Sci. Head of Group Scientific Laser Applications, Skupina nanomateriály
  • +420 314 00 77 33
2.17 bulgakov [at] fzu.cz