RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.

  1. J. Holovský, A. P. Amalathas, L. Landová, B. Dzurňák, B. Conrad, M. Ledinský, Z. Hájková, O. Pop-Georgievski, J. Svoboda, T. Ch.-J. Yang, Q. Jeangros
    ACS Energy Letters 4 (2019) 3011-3017.
  2. Journal of Physical Chemistry Letters 10 (2019) 1368-1373.
  3. 2D materials: Graphene and beyond
    Československý časopis pro fyziku 69 (2019) 21-24.
  4. Z. Hájková, A. Fejfar, P. Smejkal
    Journal of Chemical Education 90 (2013) 361-363.