RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.

 1. Graphene - miracle material of the 21st century
  BIOLOGIE – CHEMIE – ZEMĚPIS 23 (2014) 171-175.
 2. Z. Hájková, P. Šmejkal
  Nanofabrication in Science Education
  Chemické listy 108 (2014) 892-896.
 3. Z. Hájková, A. Fejfar, P. Smejkal
  Journal of Chemical Education 90 (2013) 361-363.