RNDr. Zdeněk Weiss, CSc.

 1. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 177 (2021) 106075(1)-106075(2).
 2. Z. Weiss, F. Concepcion-Mairey, J.C. Pickering, P. Smid
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 180 (2021) 106208(1)-106208(12).
 3. Hydrogen 2 (2021) 225-245.
 4. Plasma Sources Science and Technology 29 (2020) 105018(1)-105018(19).
 5. Spectrochim. Acta B 166 (2020) 105792
 6. Z. Weiss, J. C. Pickering
  Plasma Sources Sci. Technol. 29 (2020) 045025
 7. M. Vilémová, H. Hadraba, Z. Weiss, F. Lukáč, Š. Csáki, Z. Chlup, J. Matějíček, T. Chráska
  Materials 13 (2020) 2276
 8. Spectrochim. Acta B 158 (2019) 105637
 9. Z. Weiss, J. C. Pickering, V. Hoffmann
  Chemical Papers 73 (2019) 2891-2896.
 10. P.Vlčák, J. Fojt, Z. Weiss, J. Kopeček, V. Peřina
  Surface & Coatings Technology 358 (2019) 144-152.
 11. M. Kroker, Z. Czigány, Z. Weiss, M. Fekete, P. Souček, K. Balázsi, V. Sochora, M. Jílek, P. Vašina
  Surf. Coat. Tech. 377 (2019) 124864
 12. J. Matějíček, M. Vilémová, J. Veverka, J. Kubásek, F. Lukáč, P. Novák, D. Preisler, J. Stráský, Z. Weiss
  Metals 9 (2019) 879
 13. Z. Weiss, E.B.M. Steers, J.C. Pickering
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 144 (2018) 20-28.
 14. Z. Weiss, J. C. Pickering, V. Hoffmann
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 149 (2018) 241-242.
 15. GD-OES: Considerations on the fundamentals, analytical methodology and the links between them.
  4th International glow discharge spectroscopy symposium, Bundesanstalt für materialforschung und - prüfung, 16.4.-18.4.2018, Berlin
 16. Z. Weiss, P. Vlčák
  Journal of Analytical Atomic Spectrometry 32 (2017) 2476-2484.