Rozvoj české účasti v CTA

Abstract

Cílem projektu je zapojení českých institucí do vědeckého programu připravované observatoře Cherenkov Teleskop Array (CTA). Kromě přípravy vědeckého programu a kalibrace prototypů teleskopů se jedná o široké zapojení do skupin Observatoře zodpovídajících za přípravu finálních fyzikálních dat zdrojů vysokoenergetického záření gama, opravy na vlastnosti atmosféry a optimalizaci optických systémů teleskopů. Navrhovaný projekt navazuje na předešlé aktivity, kterými se české instituce zapojily do programu observatoře a to zejména v aspektech souvisejících s vědeckou náplní CTA, s kalibrací observatoře a s metodami konstrukce optických teleskopů. Nově se na navrhovaném projektu podílí kromě Fyzikálního ústavu AVČR a Univerzity Karlovy také Univerzita Palackého v Olomouci, která do konsorcia CTA přistoupila v roce 2015.