Česká účast v řízení CTA (CTA-poplatek)

Abstract

Cílem projektu je rozšířit vliv české fyzikální komunity zabývající se astročásticovou fyzikou v řídících procesech mezinárodní organizace CTA (Cherenkov Telescope Array), která plánuje postavit největší světovou observatoř zaměřenou na detekci vysokoenergetických fotonů. Projekt umožní poskytovateli a přeneseně i fyzikální komunitě spolurozhodovat o finančních procesech observatoře a pomůže prosadit roli českých vědeckých institucí a pravděpodobně i soukromého sektoru na její výstavbě.