Mnohoúrovňová teorie povrchových slitin a nehomogenit na površích pevných látek

Abstract

Projekt je zaměřen na víceúrovňový výzkum povrchových slitin a nehomogenit na površích pevných látek. Na základě ab initio výpočtů elektronových struktur budeme určovat meziatomární a výměnné interakce a energie vzniku defektů, které budou následně v rámci statistické mechaniky užity k určení rovnovážných atomárních a magnetických struktur povrchů. Tyto výsledky budou použity ke studiu rovnovážných i nerovnovážných jevů na površích a jejich závislostí na teplotě a koncentraci slitin. Chtěli bychom aplikovat tento víceúrovňový přístup na vybrané problémy zajímavé jak z hlediska základního výzkumu, tak i pro jejich potenciální technické aplikace: (i) atomární a magnetická struktury vrstev přechodových kovů na kovových površích; (ii) povrch oxidu titaničitého, který je perspektyvním katalyzátorem a materiálem pro fotovoltaické články; (iii) vytváření a stabilita struktur při heteroepitaxi na anizotropních a vicinálních površích.