Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Mnohoúrovňová teorie povrchových slitin a nehomogenit na površích pevných látek GACR » Standard RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. 2009 2012