Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Nanoobjekty ternárních silicid-germanidů přechodných kovů: strukturní a fázové vztahy, elektronické vlastnosti a fotovoltaické aplikace GACR » Standard RNDr. Mariana Klementová, Ph.D. 2013 2015