Účinná produkce fúzních neutronů v Z-pinčích a v laserem produkovaném plazmatu

Abstract

Cílem projektu je základní výzkum efektivní produkce neutronů, které pocházejí z fúzních reakcí v horrkém a hustém plazmatu. Toto studium poskytne cenné informace o laserech a Z-pinčích jako impulsních zdrojích neutronů a o jejich užití v bezpečné jaderné energetice.