Nano-identification of ductile-brittle behavior in bcc iron: multiscale computational approaches and experiment (Nano-identifikace - ÚT AVČR)

Abstract

Tvárně-křehké chování bcc-železa bude studováno pomocí multiškálových výpočtů od ab-initio výpoočtů v měřítku několika desítek atomů až po molekulární dynamiku pomocí Finnis-Sinclair potenciálů na řádově stovkách tisíc atomů, s výměnou dat aběma směry mezi výpočty různých typů; bude zahrnut i experiment (Ústav termomechaniky).