Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Krystalové inženýrství nových molekulárních krystalů pro nelineární optiku (Crystal engineering of novel molecular crystals for non-linear optics) GACR » Standard RNDr. Jan Kroupa, CSc. 2014 2016