Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Makroskopické vlastnosti mezoskopicky nehomogenních systémů GACR » Standard RNDr. Ivan Rychetský, CSc. 2009 2011