Terahertz and neuromorphic spintronics based on antiferromagnets (TERANEUS)

Abstract

Spintronické paměti kombinují permanentní ukládání s rychlostí a svou univerzalitou a energetickou nenáročností vhodně doplní konvenční mikroelektroniku po konci Mezinárodní technologické cestovní mapy polovodičů. Hlavním cílem projektu TERANEU je položit vědecký základ vývoje spintronických počítačových pamětí pro přechod z gigahertzových do terahertzových rychlostí a z digitálního do neuromorfního operačního módu. Materiály, které to umožní jsou antiferomagnety a plán projektu jde od fundamentálního výzkumu topologických jevů a dynamiky v těchto komplexních magnetech až k zobrazování magnetických textur a návrhu umělých neuronových sítí pro realistické aplikace v internetu věcí. Projekt staví na našem nedávném objevu elektrického zápisu v antiferomagnetech pomocí relativistického spintronického jevu, ukázce antiferomagnetické paměti s analogovou charakteristikou a kompatibilitou s běžnou mikroelektronikou a prvním experimentálním ověření zápisu pomocí pikosekundových elektrických pulzů.