Vědecké aktivity České republiky na observatoři Pierra Augera (AUGER-Science)