Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera