Curriculum Vitae
Dr. Volha Vetokhina

Datum narození:     26 červen 1981
Národnost:         Běloruská
Civilní status:     vdaná
Adresa:         ul. Za Poštou 924/1 Praha 10000
Telefonní číslo:     +420 773172709
E-mail:         vetokhina [at] fzu [dot] cz

Vzdělání: 
Červen 2003 M.Sc. ve fyzice Fyzikální oddělení Běloruské Státní Univerzity, Minsk, Bělorusko, obor: spektroskopie a laserová fyzika; stupeň s vyznamenáním.
Září 2005 M.Sc. na katedře Fyziky a Matematiky Bialystokské Univerzity v Bialystoku v Polsku.
Únor 2013 Ph.D. ve fyzikální chemii Ústav Fyzikální Chemie, Polská Akademie Věd, Varšava, Polsko; Ph.D. obrana s vyznamenáním.

Pracovní historie:
2006 - 2013 - Ústav Fyzikální Chemie Polské Akademie Věd, Varšava, Polsko, asistentka katedry Fotochemie a Spektroskopie.
2014 – 2017 – Postdoc stipendium programu mladých talentů CNPq v laboratoři Plazmových procesů Technologického Institutu Letectví (ITA), Sao Jose dos Campos, SP, Brazílie.
2018 – do současnosti –  Vědecký asistent v Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, Sekce optiky, Oddělení optických a biofyzikálních systémů.

Jazyky:
Angličtina, polština, čeština – výborná;
Ruština, běloruština - rodilý mluvčí;
Portugalština - střední.

Výuka:
Organizace a vedení laboratorních kurzů;
Vedení bakalářských prací: I. I. Kaminska, „Photophysics and spectroscopy of selected organic molecules having both donor and acceptor of hydrogen bond”, Varšava, Polsko 2010.

Publikace a materiály konference: 
1.    T. B. Demissie, H. Dodziuk, J. Waluk, K. Ruud, M. Pietrzak, V. Vetokhina, S. Szymański, J. Jaźwiński, H. Hopf, “Structure, NMR and Electronic Spectra of [m.n]Paracyclophanes with Varying Bridges Lengths (m, n = 2−4)”, J. Phys. Chem. A, 2016, 120, 724. DOI: 10.1021/acs.jpca.5b12168. 4 citace. IF 2.836.
2.    B. Golec,  M. Kijak,  V. Vetokhina,  A. Gorski,  R. P. Thummel, J. Herbich, J.Waluk, “Solvent-Induced Changes in Photophysics and Photostability of Indole-Naphthyridines”, J. Phys. Chem. B, 2015, 119 (24), 7283. DOI: 10.1021/jp510846w. 6 citace. IF 3.146.
3.    V. Vetokhina, J. Nowacki, M. Pietrzak, M. F. Rode, A. L. Sobolewski, J. Waluk, J. Herbich, “7-Hydroxyquinoline-8-carbaldehydes: Part I. Ground and excited-state long-range prototropic tautomerization”, J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 9127. DOI: 10.1021/jp403621p. 13 citace. IF 2.836.
4.    V. Vetokhina, J. Nowacki, M. Pietrzak, M. F. Rode, A. L. Sobolewski, J. Waluk, J. Herbich, “7-Hydroxyquinoline-8-carbaldehydes: Part II. Prototropic equilibria”, J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 9147. DOI: 10.1021/jp403623x. 9 citace. IF 2.836.
5.    V. Vetokhina, M. Kijak, T. M. Lipinska, R. P. Thummel, J. Sepiol, J. Waluk, J. Herbich, “Spectroscopy and photophysics of bifunctional proton donor-acceptor indole derivatives”, J. Phys. Chem. A, 2013, 117, 4898. DOI: 10.1021/jp402767x. 4 citace. IF 2.836.
6.    V. Vetokhina, K. Dobek, M. Kijak, I. I. Kamińska, K. Muller, W. R. Thiel, , J. Waluk, J. Herbich, “Three modes of proton transfer in one chromophore: photoinduced tautomerization in 2-(1H-pyrazol-5-yl)pyridines, their dimers and alcohol complexes”, ChemPhysChem., 2012, 13, 3661. DOI: 10.1002/cphc.201200602. 23 citace. IF 2.947.
7.    H. Dodziuk, V. Vetokhina, H. Hopf, R. Luboradzki, P. Gaweł, J. Waluk, “Electronic states of cyclophanes with small bridges”, J. Chem. Phys., 2012, 136, 074201. DOI: 10.1063/1.3683454. 5 citace. IF 2.843.
8.    V. Vetokhina, K. Dobek, M. Kijak, I. I. Kamińska, K. Muller, W. R. Thiel, , J. Waluk, J. Herbich, “Three modes of proton transfer in one chromophore: photoinduced tautomerization in 2-(1H-pyrazol-5-yl)pyridines, their dimers and alcohol complexes”, International Conference on Reaction Kinetics in Condensed Media (RKCM), 11-16 Září 2012 Łochów Palace, Polsko.
9.    V. Vetokhina, M. Kijak, G. Wiosna-Salyga, R. P. Thummel, J. Herbich, J. Waluk, “On the origin of fluorescence quenching of pyridylindoles by hydroxylic solvents”, Photochem. Photobiol. Sci., 2010, 9, 923. DOI: 10.1039/C0PP00043D. 13 citace. IF 2.902.
10.    D. T. Gryko, J. Piechowska, V. Vetokhina, D. Wojcik, “Fluorescent dyes with 2-Amino-4,7-diazaindole skeleton: synthesis and spectroscopy”, Bull. Chem. Soc. Jpn., 2009, 82, 1514. DOI: 10.1246/bcsj.82.1514. 3 citace. IF 3.526.
11.    V. Vetokhina, A. Zielinska, T. Lipinska, R. P. Thummel, J. Waluk, J. Herbich, “Photophysics and structure of selected bifunctional azaaromatic molecules”, XXIV International Conference on Photochemistry 19-24 Červenec 2009 Toledo, Španělsko.
12.    О. С. Ветохина, А. П. Ступак, В. Н. Кнюкшто, Э. И. Зенькевич, «Дезактивация возбужденных состояний в ковалентно-связанных комплексах «триптофан-порфирин-хинон»», Материалы VI Международной конференции в 2 частях. Часть 1. Лазерная физика и оптические технологии. Стр. 231-232. 

Účast na vědeckých konferencích:
1.    V. Vetokhina, N. Nepomniashchaia, D. Chvostova, T. Kocourek, A. Dejneka, M. Tyunina. “Ellipsometric Evidence of Hydrogen-Related States in BaTiO3”. 4th ELIPs User Workshop, 11-13 Listopad, 2019, Dolní Břežany, Česká republika.
2.    N. Nepomniashchaia, D. Chvostova, V. Vetokhina, T. Kocourek, A. Dejneka, M. Tyunina. “Spectroscopic Ellipsometry of Supertetragonal SrTiO3 Thin Films”. 4th ELIPs User Workshop, 11-13 Listopad, 2019, Dolní Břežany, Česká republika.
3.    N. Nepomniashchaia, D. Chvostova, V. Vetokhina, A. Dejneka, M. Tyunina. “LaAlO3 substrate for thin-film devices: Optical properties at 0.8-8.8 eV between 10 and 300 K”. EMRS 2019 Fall Meeting, 16-19 Září 2019, Varšava, Polsko.
4.    3rd ELIPs User Workshop, 12-14 Listopad, 2018, Dolní Břežany, Česká republika.
5.    V. Vetokhina, K. Dobek, M. Kijak, I. I. Kamińska, K. Muller, W. R. Thiel, , J. Waluk, J. Herbich, “Three modes of proton transfer in one chromophore: photoinduced tautomerization in 2-(1H-pyrazol-5-yl)pyridines, their dimers and alcohol complexes”, International Conference on Reaction Kinetics in Condensed Media (RKCM), 11-16 Září 2012, Lochow Palace, Polsko.
6.    V. Vetokhina, M. Kijak, I. I. Kaminska, A. Zielinska, W. R. Thiel, J. Waluk, J. Herbich, “Spectroscopy, photophysics and photochemistry of 2-(1H-pyrazol-5-yl)pyridine and its derivatives”, Polish Photoscience Seminar, 8-11 Červen 2011 Krutyn, Polsko. 
7.    Polish Photoscience Seminar, 9-10 Prosinec 2010 Varšava, Polsko.
8.    M. Pietrzak, V. Vetokhina, J. Nowacki, J. Herbich, A.L. Sobolewski, “Seeking a Molecular Switch – Study on 7-Hydroxy-4-Methylquinoline-8-Carbaldehyde in Solution”, XLII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. 1-2 Prosinec 2009 Krakow, Polsko. 
9.    M. Pietrzak, V. Vetokhina, J. Nowacki, J. Herbich, A. L. Sobolewski,  ”1H NMR study on 7-hydroxy-4-methylquinoline-8-carbaldehyde in solution”, V Symposium on Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biology, 23-25 Září 2009 Varšava, Polsko.
10.    V. Vetokhina, A. Zielińska, T. Lipińska, R. P. Thummel, J. Waluk, J. Herbich, “Photophysics and structure of selected bifunctional azaaromatic molecules”, XXIV International Conference on Photochemistry, 19-24 Červenec 2009 Toledo, Španělsko. 
11.    Polish Photoscience Seminar, 16-18 Červen 2009 Polsko. 
12.    Polish Photoscience Seminar, 11-12 Prosinec 2008 Varšava, Polsko.
13.    V. Vetokhina, J. Herbich, A. Zielinska, “Photophysics and Conformational Equilibria of Bifunctional Azaaromatic Molecules”, Polish Photoscience Seminar, 11-13 Červen 2008 Lipnik Park, Polsko.
14.    Polish Photoscience Seminar, 1-2 Červen 2007 Lipnik Park, Polsko.
15.    Conference of Young Scientists, Březen 2004 Minsk, Bělorusko. Ocenění za nejlepší plakát.