1. Z. Majzik, W. Kamiński, A.J. Weymouth, M. Vondráček, V. Zobač, M. Švec, A. Berkó, A.B. McLean, K.C. Prince, P. Jelínek, V. Cháb
    Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 21791-21799.
  2. O. Schneeweiss, M. Vondráček, V. Cháb, P. Lejček, K.C. Prince
    Československý časopis pro fyziku 55 (2005) 875-882.
  3. O. Schneeweiss, M. Vondráček, V. Dudr, V. Cháb, P. Lejček, K.C. Prince
    Surface and grain boundary segregation in alloy
    Steel Research International 76 (2005) 435-439.