Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Polarization Decorrelation Regions in Perovskite Relaxors (Oblasti dekorelované polarizace v perovskitových relaxačních feroelektrikách) GACR » International Lead Agency Mgr. Martin Kempa, Ph.D. 2020 2022
Intrinzické lokalizované mody v alkalických halogenidech GACR » Postdoctoral Mgr. Martin Kempa, Ph.D. 2011 2013