Name Provider and programme Investigator from FZU Year of commencement Year of completion
Silicate glass modified with electron beams GACR » Standard Mgr. Karel Jurek, CSc. 2015 2017
Změny ve struktuře a vlastnostech křemičitých skel ozářených vysokoenergetickými částicemi. GACR » Standard Mgr. Karel Jurek, CSc. 2009 2012